Razpis 8. bienala Brumen

Prijavi svoje projekte

Fundacija Brumen v letu 2017 organizira že 8. bienale Brumen, dveletni pregled najkakovostnejše slovenske produkcije vidnih sporočil.

Letošnji bienale Brumen sledi istemu cilju kot predhodni, prinaša pa precej sprememb, o katerih si lahko več preberete tukaj.

01

Zakaj prijaviti

Referenčnost uvrstitve

Vsi projekti, uvrščeni na bienale, dobijo priznanje za »odlično slovensko oblikovanje« in se potegujejo za nagrade Brumen, ki so že 14 let najvišja strokovna oblikovalska odlikovanja na nacionalnem nivoju. [Priznanja in nagrade Brumen]

Kredibilnost žiriranja

O uvrstitvi na bienale in nagrajencih odloča žirija mednarodnih strokovnjakov, kar zagotavlja visoko raven nagrajenih projektov in neodvisnost ocenjevanja. [Mednarodna žirija]

Večja možnost za osvojitev nagrade

Žirija bo v posamezni kategoriji podelila več nagrad, vsako pa obrazložila. Znotraj iste kategorije lahko zato nagradi projekte, ki med seboj niso neposredno primerljivi – recimo zaradi različnega obsega –, a so vsak po svoje odlični. [Priznanja in nagrade Brumen]

Celovita predstavitev projekta

Brumen je eno redkih tovrstnih tekmovanj, ki vam omogoča portfeljsko predstavitev projekta: vsak projekt lahko predstavite z do 12 datotekami in/ali povezavami ter ga opremite s podrobnimi podatki in opisi. To pomaga žiriji pri ocenjevanju, potencialnim naročnikom in javnosti pa pri razumevanju vašega projekta in načrtovalskega procesa. [Datoteke in povezave]

Promocija uvrščenih projektov

Uvrščeni projekti bodo med 24. oktobrom in 26. novembrom 2017 predstavljeni na pregledni razstavi v Narodni galeriji, objavljeni pa bodo tudi v novi, stalni spletni galeriji bienala. Prav tako bo ob zaključku bienala izšel katalog, ki ga vsi uvrščeni prijavitelji dobijo brezplačno, pri nagrajenih projektih pa tudi naročnik/organizacija. Nagrajeni projekti bodo deležni promocije na družbenih omrežjih, v e-obvestilih, sporočilih za medije, ... [Kaj prijavnina vključuje]

Značka »odlično slovensko oblikovanje«

Avtorji in naročniki/organizacije vseh uvrščenih projektov dobijo tudi značko kakovosti, ki bo oblikovalcem olajšala samopromocijo, naročnikom/organizacijam pa omogočala poudarjanje dodane vrednosti nagrajenih izdelkov pri njihovih strankah in v javnosti. [Kaj prijavnina vključuje]

Tesnejši odnos z naročniki

Odlikovanje poleg avtorjev prejme tudi naročnik/organizacija. Vsi bodo obveščeni dovolj zgodaj, da si lahko organizirajo čas za udeležbo na podelitvi. Zaželeno je, da nagrado prevzamejo avtorji skupaj z naročnikom/predstavnikom organizacije, zato se jih podeljuje v dveh izvodih. [Pot do priznanj in nagrad]

Odlični študijski projekti

Na bienale Brumen se lahko uvrstijo in so nagrajeni tudi študijski projekti. Tekmujejo s profesionalnimi projekti, kar mladim oblikovalcem omogoča prodor v stroki in promocijo pred potencialnimi naročniki. [Študijski projekti]

02

Priznanja in nagrade Brumen

Priznanje oz. nagrado prejmejo avtorji in naročnik (v primeru realiziranega naročenega projekta) oz. organizacija (v primeru realiziranega internega projekta organizacije), pri študijskih projektih pa tudi mentor. Več o tem, kaj vse priznanja in nagrade obsegajo, v sklopu: Kaj prijavnina vključuje.

Priznanja Brumen

Priznanje za odlično slovensko oblikovanje Brumen se podeli vsem projektom, uvrščenim na bienale.

Nagrade Brumen

Nagrade za odlično slovensko oblikovanje Brumen mednarodna žirija po lastni presoji podeli najboljšim projektom v vsaki kategoriji.

Nagrade žirija podeljuje glede na kakovost in kontekst, ki je razviden iz tipa projekta [Tipi projektov], podatka o realiziranosti projekta [Nerealizirani projekti] in podatka, ali gre za študijski projekt [Študijski projekti]. Vsaka nagrada bo podeljena z obrazložitvijo.

Žirija ima pravico, da po lastni presoji in na osnovi lastnih kriterijev v posamezni kategoriji ne podeli nobene nagrade Brumen.

Celovita predstavitev projekta

Brumen je eno redkih tovrstnih tekmovanj, ki vam omogoča portfeljsko predstavitev projekta: vsak projekt lahko predstavite z do 12 datotekam in/ali povezavami ter ga opremite s podrobnimi podatki in opisi. To pomaga žiriji pri ocenjevanju, potencialnim naročnikom in javnosti pa pri razumevanju vašega projekta in načrtovalskega procesa. [Datoteke in povezave]

Velika nagrada Brumen

Velika nagrada za odlično slovensko oblikovanje Brumen se podeli projektu, ki ga mednarodna žirija prepozna kot najboljšega na bienalu.

Žirija ima pravico, da po lastni presoji in na osnovi lastnih kriterijev ne podeli velike nagrade Brumen.

03

Mednarodna žirija

Felix Pfäffli — Švica

Felix Pfäffli (1986, Luzern), ustanovitelj in lastnik studia Feixen in predavatelj na Šoli za grafično oblikovanje v Luzernu, je najbolj znan po svojih odmevnih plakatih, npr. za švicarski kulturno-umetniški center Südpol, pa tudi animacijah, npr. za revijo Wired. Njegovi naročniki so tako velika mednarodna imena kot lokalne kulturne in izobraževalne ustanove. Redno sodeluje na številnih mednarodnih razstavah, da je njegovo delo uspešno, pa dokazujejo prestižne nagrade in priznanje – v AGI je bil sprejet kot najmlajši član v zgodovini tega kluba.

Paula Troxler — Švica

Ilustratorka in grafična oblikovalka Paula Troxler (1981, Willisau) ima širok ustvarjalni delokrog: od ilustracij, plakatov, kulturnih identitet, zidnih poslikav do predavanj. Koledar Vsak dan skica (Every Day a Drawing) objavlja že od leta 2010, dela razstavlja po vsem svetu, za plakate pa je dobila že vrsto nagrad uglednih mednarodnih festivalov, kot so 100 Best Posters, TDC New York in TDC Tokio, bienala plakatov v Lahtiju in v Moskvi. Od leta 2016 sodeluje z grafičnim oblikovalcem in ilustratorjem Kleonom Medugorcem v projektnem studiu derhund.org.

Jaime Serra — Španija

Multidisciplinarni infografik in umetnik Jaime Serra (1964, Lleida) je v letih 1995–2001 delal za argentinski časopis Clarín in pomembno preoblikoval pomen infografik tako glede estetskih kriterijev kot obravnavanih tem. Je dobitnik več kot stotih pomembnih nagrad, tudi Malofiej in Laus, marca 2012 pa mu je prestižna organizacija SND (Society for News Design) podelila naziv najvplivnejšega ustvarjalca infografik v obdobju 1992–2012. V zadnjih letih redno sodeluje s španskim dnevnikom La Vanguardia in francoskim tednikom Courrier International.

Kurt Glänzer — Avstrija

Grafični oblikovalec in predavatelj na FH Joanneum v Gradcu, Kurt Glänzer (1986, Lienz), je po diplomi najprej delal kot kreativni direktor v priznanih avstrijskih oblikovalskih agencijah, potem pa leta 2014 z dobrim prijateljem Josefom Heiglom ustanovil neodvisni oblikovalski studio Bruch—Idee & Form. Mladi studio je že prejel več nacionalnih in mednarodnih oblikovalskih nagrad, npr. TDC New York in ADC * Evropa. Ustvarjalno se osredotoča predvsem na znamčenje, poslovne tiskovine in embalažo, raziskuje pa tudi na drugih oblikovalskih področjih.

Henrik Kubel — Združeno kraljestvo

Leta 2000 sta Henrik Kubel (1972, Kopenhagen) in Scott Williams ustanovila studio A2/SW/HK, ki je pred časom oblikoval črkovno družino in piktograme za moskovski javni prevoz. Kubel je zasnoval črkovne družine več uglednim svetovnim naročnikom, npr. revijama The New York Times Magazine in Wired, časopisu The Independent ter vladi Združenega kraljestva. V skladu s svojo oblikovalsko filozofijo, da vsak naročnik potrebuje sebi lastno črkovno družino, sta leta 2010 Kubel in Williams ustanovila še črkovno založbo A2-TYPE. Oba sta člana AGI (Alliance Graphique Internationale).

04

Pot do priznanj in nagrad

Prijavitelji svoje projekte prijavijo prek prijavnega sistema [Prijava projekta] in dostavijo material, ki ga bo mednarodna žirija ocenjevala in bo v primeru uvrstitve razstavljen v Narodni galeriji [Oddaja izdelkov za žiriranje in razstavo].

Mednarodna žirija bo v Sloveniji opravila oba kroga ocenjevanja (uvrstitev na bienale in podelitev nagrad), pri čemer bodo žiranti gledali tako fizične izdelke kot tudi vnose v prijavnem sistemu. Projekti, uvrščeni na bienale, bodo nato javno razglašeni na spletu, prijavitelji pa bodo o uspešni oz. neuspešni uvrstitvi obveščeni tudi po e-pošti.

Avtorji in naročnik/organizacija bodo o nagradi obveščeni dovolj zgodaj, da si bodo lahko organizirali čas za udeležbo na podelitvi nagrad. Na svečanosti jim bosta nagrade, pospremljene z obrazložitvijo mednarodne žirije, podelila predsednik 8. bienala Brumen Ranko Novak in predsednik Fundacije Brumen Radovan Jenko.

Ključni datumi

Zgodnja prijava [Prijavnine in količinski popusti]
do vključno ponedeljka, 4. 9. 2017

Redna prijava [Prijavnine in količinski popusti]
od 5. 9. 2017 do vključno ponedeljka 11. 9. 2017
Rok ne bo podaljšan!

Razglasitev projektov, uvrščenih na bienale
5. 10. 2017

Podelitev nagrad in otvoritev pregledne razstave
24. 10. 2017

05

Kaj lahko prijavite

Osnovni pogoj prijave je, da so bili oblikovalski projekti načrtovani v obdobju 10. 9. 2015–11. 9. 2017 in se uvrščajo v eno ali več kategorij bienala [Kategorije].

Poleg naročenih projektov je možno prijaviti tudi interne projekte organizacij, natečajne predloge, avtorske in fiktivne projekte. [Tipi projektov]

Poleg realiziranih se lahko prijavi tudi nerealizirane [Nerealizirani projekti] in študijske projekte [Študijski projekti].

Pogoji za prijavo

Prijavitelji so lahko fizične ali pravne osebe, ki delujejo na področju Republike Slovenije, ali državljani Republike Slovenije, ki delujejo zunaj njenih meja.

Za uvrstitev na bienale se potegujejo le v celoti prijavljeni projekti. To pomeni, da mora prijavitelj pravilno izpolniti prijavo [Prijava projekta], v predpisanem roku poravnati prijavnino [Plačilo] in pravočasno dostaviti izdelke [Oddaja izdelkov za žiriranje in razstavo].

06

Kategorije

Projekt je možno prijaviti v eno od 7 kategorij. Če obsega več področij oblikovanja, ga lahko prijavite tudi večkrat, več o tem v sklopu: Prijava projekta.

Identitete

Kaj spada v to kategorijo?

 • Znaki
 • Celostne grafične podobe (tiskana, digitalna in video gradiva)
 • Embalaža
 • Produktna grafika
 • Oprema prostora (sejmi, trgovine, prodajne točke)
 • Priročniki celostne grafične podobe

Komunikacijska in promocijska gradiva

Kaj spada v to kategorijo?

 • Plakati
 • Koledarji, rokovniki
 • Drobno gradivo (vabila, čestitke, razglednice, …)
 • Tiskani oglasi (v publikacijah, v prostoru)
 • Digitalni oglasi (spletni, mobilni, na družbenih omrežjih)
 • Videooglasi in telopi
 • Videošpice
 • Videospoti in VJ projekcije
 • E-obvestila (newsletter)
 • Pristajalne spletne strani (landing page) oglasnih kampanj

Publikacije

Kaj spada v to kategorijo?

 • Ovitki in naslovnice publikacij
 • Revije in časopisi
 • Zini
 • Knjige, monografije
 • Knjižne zbirke
 • Katalogi, letna poročila
 • Digitalne publikacije (PDF, ePub, mobi, …)

Digitalni produkti in storitve

Kaj spada v to kategorijo?

 • Spletna mesta, portali in trgovine
 • Aplikacije (spletne, mobilne, desktop)
 • Igre (spletne, mobilne, desktop, konzolske)
 • Uporabniški vmesniki (operacijskih sistemov, televizij, vozil, …)

Informacijsko oblikovanje

Kaj spada v to kategorijo?

 • Tiskane, digitalne in video informacijske grafike
 • Tiskane, digitalne in video vizualizacije podatkov
 • Tiskani in digitalni obrazci
 • Tiskana, digitalna in video navodila za uporabo
 • Prostorske rešitve (označevalni sistemi, postavitve razstav, …)

Dokumenti, vrednostni papirji in plačilni instrumenti

Kaj spada v to kategorijo?

 • Znamke (redni obtok, priložnostne)
 • Vstopnice, boni
 • Tiskani in kovani denar (redni obtok, priložnostni)
 • Osebne izkaznice, potni listi in drugi osebni dokumenti
 • Dovoljenja, certifikati in druge uradne listine

Tipografija

Kaj spada v to kategorijo?

 • Črkovne družine
 • Črkovne vrste
 • Lettering
 • Kaligrafski izdelki
 • Inicialke

07

Tipi projektov

Poleg naročenih projektov se lahko na bienale prijavi tudi interne projekte organizacij, natečajne predloge, avtorske in fiktivne projekte. Podatek o tipu projekta bo viden na žiriranju, prav tako v kolofonu projekta v spletni galeriji, v katalogu ter na razstavi.

Naročeni projekt

Naročeni projekt je projekt, ki nastane kot odgovor na naročilo oz. v dialogu z naročnikom (ki je tretja oseba). Ni nujno, da se je projekt na koncu realiziral (to je ob prijavi treba ustrezno označiti).

Natečajni predlog

Natečajni predlog je projekt, ki nastane kot:

 • prijava na vabljeni ali javni razpis oz. natečaj potencialnega naročnika, ki išče izvajalca za svoj projekt (pitch)
 • prijava na nekomercialni tekmovalni razpis (npr. na družbenoodgovorni festival plakatov)

V primeru, da se je projekt iz prve alineje začel kot natečajni predlog, potem pa prerasel v naročeni projekt, se za tip označi naročeni projekt.

V primeru, da je šlo za zmagovalni natečajni predlog, ki pa ni prerasel v naročeni projekt (oz. te možnosti na natečaju sploh ni bilo), se projekt še vedno označi kot natečajni predlog, zmago pa po želji omeni v opisu projekta.

Interni projekt organizacije

Interni projekt organizacije je projekt, ki ga je načrtoval interni (in-house) oblikovalec oz. oblikovalska ekipa znotraj organizacije (podjetja, nevladne organizacije, javne institucije, ...), katere primarna dejavnost ni oblikovanje kot storitev. Interni projekti organizacije nastajajo v dialogu z oblikovalsko ekipo in nadrejenimi v organizaciji. Ni nujno, da se je projekt na koncu realiziral (to je ob prijavi treba ustrezno označiti).

Avtorski projekt

Avtorski projekt je projekt, pri katerem je bil oblikovalec oz. oblikovalska ekipa sam svoj naročnik. Pri projektu so lahko sodelovale tudi tretje osebe (ki se jih lahko navede v kolofonu), a v oblikovalskem procesu niso imele ključne vloge. V ta tip projektov spadajo lastne identitete, lastne blagovne znamke in produkti, samopromocijski projekti oblikovalcev, …

Fiktivni projekt

Fiktivni projekt pomeni oblikovanje za fiktivnega naročnika ali za realno fizično osebo oz. organizacijo, s katero pa avtor nima naročniškega razmerja. V ta tip projektov spadajo recimo samoiniciativna preoblikovanja, ki se ponavadi naredijo kot PR podvigi oblikovalcev ali kot vaja v sklopu študijskega procesa.

08

Študijski projekti

Na bienale se lahko prijavi tudi študijske projekte, nastale pod mentorstvom v sklopu študijskega procesa (študijski projekti niso vezani na študentski status prijavitelja, za katerega priznavamo 50-odstotni popust na prijavnino – Prijavnine in količinski popusti).

Da je šlo za študijski projekt, je ob prijavi treba označiti, sicer pa se ga tako kot vsak drug projekt prijavi v primerno kategorijo in se mu določi ustrezen tip.

09

Nerealizirani projekti

Pri naročenih projektih in internih projektih organizacij je ob prijavi treba označiti, ali je bil projekt realiziran ali ne. To se ne izključuje s podatkom, da gre za študijski projekt.

10

Prijavnine in količinski popusti

Zgodnja prijava
do vključno ponedeljka, 4. 9. 2017
59 EUR

Redna prijava
od 5. 9. 2017 do vključno ponedeljka 11. 9. 2017
69 EUR

Obe prijavnini vključujeta 22-odstotni DDV.

Kaj prijavnina vključuje

Vsi prijavljeni projekti:

 • do 12 datotek/povezav za predstavitev projekta ob prijavi
 • neodvisno in strokovno oceno mednarodne žirije
 • administrativne stroške
 • 50-odstotni popust pri nakupu tiskanih katalogov

Uvrščeni projekti še:

 • digitalno plaketo priznanje Brumen
 • digitalno značko priznanje Brumen
 • predstavitev na pregledni razstavi bienala v Narodni galeriji
 • predstavitev v tiskanem katalogu
 • predstavitev v spletni galeriji
 • tiskani katalog (en brezplačni izvod na prijavitelja, 50-odstotni popust pri nakupu dodatnih izvodov)
 • po bienalu izdelki postanejo del zbirke MAO, Muzeja za arhitekturo in oblikovanje

Nagrajeni projekti še:

 • tiskano in digitalno plaketo nagrada Brumen (2 izvoda: za avtorje in za naročnika/organizacijo)
 • digitalno značko nagrada Brumen
 • promocijo na družbenih omrežij in e-obvestilih
 • uvrstitev na morebitne dodatne razstave in javne plakatne akcije
 • izpostavitev v katalogu
 • izpostavitev v medijskih objavah
 • dodaten izvod kataloga za naročnika/organizacijo (če ga/jo je projekt imel)

Dobitnik »velike nagrade Brumen« še:

 • kipec velika nagrada Brumen (2 izvoda: za avtorje in za naročnika/organizacijo)
 • tiskano in digitalno plaketo velika nagrada Brumen (2 izvoda: za avtorje in za naročnika/organizacijo)
 • digitalno značko velika nagrada Brumen
 • dodatno izpostavitev v katalogu
 • promocijo projekta, avtorjev in naročnika z objavo v partnerskem mediju

Količinski popusti

Več projektov kot prijavite, višji je popust:

1. prijava: polna cena
2. prijava: 10 odstotkov popusta
3. prijava: 20 odstotkov popusta
4. prijava: 30 odstotkov popusta
5. in vsaka nadaljnja prijava: 40 odstotkov popusta

Polovična cena za študente

Prijaviteljem z uradnim statusom študenta se prizna polovična cena prijavnine, a le ob predložitvi skena potrdila o vpisu v tekoče študijsko leto ali veljavne študentske izkaznice v za to namenjeno polje v prijavnem sistemu. Količinski popusti veljajo tudi za te prijave.

11

Prijava projekta

Bienale Brumen za prijave in žiriranje uporablja enega vodilnih tovrstnih sistemov AwardForce. Sistem avtomatsko shranjuje vnesene podatke, vendar bo vnos projektov lažji in hitrejši, če se že vnaprej pripravi vse informacije in datoteke, potrebne za prijavo.

Prijava je uspešno zaključena, ko je oddana in plačana, vendar jo imajo prijavitelji možnost še urejati (npr. zamenjati kakšno priponko, dodati kakšnega avtorja, ...) vse do datuma zaključka prijav, torej do vključno 11. 9. 2017.

Paziti velja, da isti projekt ni prijavljen večkrat od različnih prijaviteljev. V takem primeru se upošteva prva popolna prijava. Morebitnih preplačil organizator ne vrača.

Za resničnost navedb v prijavi odgovarja prijavitelj. Na podelitvi nagrad, pregledni razstavi, plaketah in v spletni galeriji, tiskanem katalogu ter medijskih sporočilih bo organizator uporabljal podatke o projektu, avtorstvu, naročniku …, kakršni bodo zapisani v sistem AwardForce ob prijavi. Svetujemo razmislek in natančno, pravilno navedbo.

Kategorija

Za projekte, ki vsebujejo različne izdelke znotraj iste kategorije (npr. znak, serija embalaž in oprema prostora), zadostuje ena prijava.

Če obsega več področij oblikovanja (npr: digitalna aplikacija in identiteta, identiteta in knjiga, knjiga in plakat, ...), je projekt možno prijaviti v več kategorij, vendar je za vsako kategorijo treba narediti novo prijavo. Postopek je enostaven, saj prijavni sistem omogoča ustvarjanje duplikatov prijav. (V razdelku »Moje prijave« projekt označite s kljukico in kliknite »Kopija«.) V duplikatih lahko izbor slik ostane enak ali pa se ga prilagodi, da so v ospredju tisti izdelki v projektu, ki so relevantni za kategorijo.

Vsako prijavo je treba plačati, tudi če gre za del istega projekta [Prijavnine in količinski popusti].

Žirija in organizator imata pravico do prerazvrstitve projekta v kategorijo, primernejšo od navedene v prijavi.

Naslov projekta

Naslov projekta je treba vpisati v slovenskem in angleškem jeziku. Naslov naj bo kratek in jasen, iz njega naj bo razvidno, za kakšen projekt gre, recimo »Flaviar, aplikacija«, »Objektiv, serija naslovnic«, »Tribuna, študentski časopis«.

Če se projekt prijavlja v več kategorij, je treba uporabiti skupno osnovo imena za vse prijave, recimo »Flaviar«, tej pa dodati pojasnilo, relevantno za posamezno kategorijo, npr. »Flaviar, aplikacija«, »Flaviar, digitalna infografika«, »Flaviar, embalaža«.

Opis projekta

Opis je treba vpisati v slovenskem in angleškem jeziku, v vsakem jeziku naj obsega največ 600 znakov. Namen opisov je kontekstualizacija projekta žiriji, objavljeni pa bodo tudi javno, na primer ob izdelkih na pregledni razstavi in v spletni galeriji.

Naročnik/organizacija

Fundacija Brumen spodbuja udeležbo naročnikov na slovesni podelitvi nagrad. Pri realiziranih naročenih projektih ali realiziranih internih projektih organizacije je lahko o uvrstitvi na bienale oz. dobljeni nagradi obveščen tudi naročnik oz. predstavnik organizacije. Ob prijavi je treba le vnesti tudi kontaktne podatke naročnika/organizacije (ime, priimek, e-naslov in opcijsko tudi telefonsko številko). Podatki bodo uporabljeni izključno za obvestilo o uvrstitvi oz. nagradi.

Avtorji

Fundacija Brumen spodbuja navedbo vseh sodelujočih pri projektu.

Pri študijskih projektih je treba navesti tudi mentorja (ena od možnih vlog v spustnem seznamu), v polje »kolektiv« pa ime izobraževalne institucije.

Če je avtor pri projektu opravljal več vlog, se ga mora za vsako vlogo posebej vnesti.

Avtorji bodo objavljeni v istem vrstnem redu, kot bodo vneseni v prijavni sistem. Sistem ne omogoča naknadnega spreminjanja vrstnega reda že vnesenih avtorjev. Na razstavi in v katalogu bodo kolofoni formatirani tako, da bodo posamezniki v kolektivu podrejeni imenu kolektiva [poglej primer], zato velja avtorje iz istega kolektiva navesti zaporedno.

Datoteke in povezave

Naložene datoteke naj skupaj tvorijo portfeljsko predstavitev projekta, pri čemer ni nujno, da ena slika predstavlja en izdelek. V primeru uvrstitve na bienale bodo slike objavljene v spletni galeriji, tiskanem katalogu in po presoji organizatorja tudi na pregledni razstavi.

V posamezno prijavo je mogoče naložiti do 12 slikovnih ali video datotek oz. povezav do spletnih mest, strani za prenos aplikacij itd. Obvezna je vsaj ena slika (za uporabo v katalogu in po presoji organizatorja tudi na razstavi).

Kolažiranje (združevanje več slik v eno) je prepovedano, za izpostavitev detajla je potrebna ločena slika [poglej primer].

Prav tako je prepovedano anotiranje (pojasnjevalni teksti kot del slike). Vsaki naloženi datoteki (sliki ali videu) je možno dodati kratek opis v slovenščini in angleščini (do 100 znakov v vsakem jeziku), kar nadomesti potrebo po pojasnjevanju na sami sliki.

Prijave s kolažiranimi in/ali z anotiranimi slikami bo organizator diskvalificiral.

Video zaradi anonimnega žiriranja ne sme vsebovati kolofona avtorjev.

Večdelne prijave (duplikati prijav v isti kategoriji, z dodatnimi slikami istega projekta) niso dovoljene. Od prijaviteljev se pričakuje, da med slikami naredijo izbor.

Število izdelkov, ki jih prijavitelji prinesejo na žiriranje, ni odvisno od števila naloženih datotek v prijavni sistem. [Oddaja izdelkov za žiriranje in razstavo]

Naložena slika mora:

 • biti dimenzije 4200 px (po daljši stranici),
 • imeti nastavljeno resolucijo 300 dpi,
 • biti v barvnem prostoru RGB,
 • biti ali v formatu JPG (za pretežno fotografske/slikovne motive) ali v formatu PNG (za pretežno ploskovne motive),
 • biti velika največ 10 MB,
 • imeti ime datoteke sestavljeno iz naslova-projekta_zaporedne-številke (primer: Helvetica-crkovna-vrsta_01.png).

Naložen video mora:

 • biti dimenzije 1920 px (po daljši stranici),
 • biti v formatu MP4 ali MOV (tip kompresije H.264),
 • biti velik največ 200 MB,
 • imeti ime datoteke sestavljeno iz naslova-projekta_zaporedne-številke (primer: Facebook-aplikacija_02.mp4).

Povezava mora:

 • povezovati na delujoče spletno mesto (če je le-ta del projekta),
 • povezovati na stran za prenos aplikacije (v primeru plačljive aplikacije povezavi v polje »Dodatno« dodajte navodilo za brezplačen prenos).

Prva datoteka (po nalaganju lahko vrstni red še spreminjate) bo ob objavi spletne galerije služila kot thumbnail projekta.

V spletni galeriji bodo objavljene vse slike, videi in povezave, ki jih boste dodali ob prijavi (navodila za brezplačen prenos aplikacije bodo odstranjena).

Ob postavitvi kataloga in pregledne razstave si organizator pridružuje pravico do uredniškega izbora – zaradi prostorskih omejitev bo uporabljeno le omejeno število slik. Žirija bo ocenjevala na podlagi vseh slik, videov in povezav ter vseh fizično prinesenih materialov [Oddaja izdelkov za žiriranje in razstavo].

12

Plačilo

Prijavitelj si iz prijavnega sistema po zaključku prijav prenese račun, ki vsebuje vse potrebne podatke za poravnavo prijavnine tako s klasičnim kot elektronskim plačilnim nalogom. Navedba sklica je obvezna!

Prejemnik:

Fundacija Brumen
Slovenska 11
1000 Ljubljana
številka računa: SI56 0201 3025 3559 953
sklic: SI 00 in številka računa (primer: SI 00 2017-8-1)

Rok za plačilo računa je 15 dni.

Če poslujete prek e-računa, nas o tem obvestite na prijava@brumen.org.

Pri morebitni odjavi projektov se zaračunavajo manipulativni stroški v višini 30 % zneska prijavnine.

13

Oddaja izdelkov za žiriranje in razstavo

Žiriranje

Po tem, ko svoje projekte oddajo prek prijavnega sistema in poravnajo prijavnino, morajo prijavitelji do zahtevanega roka organizatorju dostaviti material, ki ga bo mednarodna žirija ocenjevala (poleg prijav v prijavnem sistemu) in bo v primeru uvrstitve razstavljen v Narodni galeriji.

Material morajo prijavitelji dostaviti za vse projekte, razen za tiste, kjer fizični izdelki ne obstajajo (npr. digitalni projekti, nerealizirani projekti, ...) oz. niso prenosljivi (npr. prostorske postavitve, označitve, ...) ali primerni za postavitev v galerijskih prostorih (npr. vozila in drugi zelo veliki predmeti, pokvarljivo blago, ...). Tovrstne projekte bo mednarodna žirija ocenila izključno na podlagi predstavitve v prijavnem sistemu.

Dostavljenemu materialu morajo prijavitelji priložiti natisnjen PDF zaključene prijave. (Ikona za prenos PDF datoteke je na skrajno desnem koncu vrstice v seznamu projektov v razdelku »Moje prijave«.)

Izdelke bo možno oddati osebno v Narodni galeriji (točnejšo lokacijo bo organizator prijaviteljem sporočil naknadno) v naslednjih terminih:

 • četrtek, 14. 9. 2017, med 16. in 20. uro,
 • sobota, 16. 9. 2017, med 10. in 18. uro,
 • torek, 19. 9. 2017, med 10. in 18. uro.

Izdelke je možno tudi poslati po pošti na naslov:

Fundacija Brumen
poštno ležeče
1106 Ljubljana

Izdelke se mora poslati med 12. 9. in 22. 9. 2017. Velja datum poštnega žiga. Če so izdelki v več ovojnicah ali paketih, je treba vsako pošiljko označiti z naslovom projekta in zaporedno številko, recimo Naslov projekta 1/2, Naslov projekta 2/2.

Organizator ima pravico, da diskvalificira projekte, ki nimajo priložene natisnjene zaključene prijave in/ali za katere ni bila poravnana prijavnina.

Razstava

Fizični izdelki, oddani za žiriranje, se bodo kasneje uporabili tudi za postavitev pregledne razstave v Narodni galeriji.

Organizator si zaradi prostorskih omejitev pridružuje pravico, da ne razstavi vseh fizičnih izdelkov in po lastni presoji nekatere projekte predstavi izključno na predstavitvenih plakatih. V tem primeru bo organizator od prijavitelja zahteval dodatne predstavitvene datoteke za razstavo, o čemer bodo prijavitelji pravočasno obveščeni. Ob tem nastale stroške krije prijavitelj (organizator mu izda dodaten račun).

Vsi fizični izdelki projektov, uvrščenih na bienale, postanejo last organizatorja in se ne vračajo. Organizator jih lahko uporabi za promocijo bienala. Po zaključku bienala postanejo del zbirke MAO, Muzeja za arhitekturo in oblikovanje.

Prijavitelji projektov, ki niso bili uvrščeni na bienale (ne glede na to, ali so bili dostavljeni fizično ali poslani po pošti), naj svoje izdelke prevzamejo v Narodni galeriji (točnejšo lokacijo bo organizator sporočil naknadno) v terminih:

 • sobota, 7. 10. 2017, med 10. in 18. uro,
 • torek, 10. 10. 2017, med 10. in 18. uro.

Izdelkov, ki jih prijavitelji ne bodo prevzeli v teh dveh terminih, organizator ne bo hranil.

Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe pri transportu izdelkov na razstavo.